Lượt xem: 316

Oil Retainer (DEC)

Mã sản phẩm : 1703822945

Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện.

Số lượng:

    Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Vũng Áng,....