Lượt xem: 344

Gland Seal Ring (DEC)

Mã sản phẩm : 1703822463

Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện.

Số lượng:

    Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Vũng Áng,....

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật