Lượt xem: 356

Hydro seal of generator (DEC)

Mã sản phẩm : 1703822753

Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện.

Số lượng:

    Cung cấp vật tư thiết bị cho sửa chữa bản thể Tuabin - Máy phát nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, Vũng Áng,....

Sản phẩm liên quan