Lượt xem: 5619

Adjustable blades axial flow PAF-TLT Turbo (Sichuan)

Mã sản phẩm : 1540956748

PAF shaft fan for thermal power plan

Số lượng: