Vành chèn cơ khí là gì?

  02/10/2018

Nhiệm vụ chính của chúng  là làm kín, ngăn không để lưu chất trong bơm, trong buồng khuấy lọt ra ngoài. Khi vành chèn cơ khí hỏng, thiết bị sẽ hoạt động không hiệu quả hoặc ngừng hoạt động. Trong thực tế khi sử dụng vành chèn kém chất lượng, hỏng hoặc không thay thế đúng định kỳ thì bơm, máy khuấy vẫn hoạt động nhưng hiệu suất giảm đi nhiều, lưu chất chảy ra ngoài làm hỏng thiết bị, tăng chi phí năng lượng, nguy hiểm cho con nguời, thiết bị xung quanh và ô nhiễm môi trường. Bởi vậy các nhà sản xuất, nhà sử dụng  thiết bị rất quan tâm và lựa chọn vành chèn cơ khí có chất lượng, thường xuyên được nghiên cứu cải tiến của hãng chuyên sản xuất có kinh nghiệm, uy tín trên thế giới để lắp đặt, thay thế cho thiết bị của mình.


 

 

Sưu tầm