Lượt xem: 307

SEW gearbox of coal mill

Mã sản phẩm : 1703661644

Cung cấp hộp giảm tốc máy nghiền than cho Nhiệt điện Duyên Hải năm 2023

Số lượng:

    Cung cấp hộp giảm tốc máy nghiền than cho Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Duyên Hải và các dự án khác năm 2023

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật