Lượt xem: 1894

Chain-Xích Pewag (Austria)

Mã sản phẩm : 1592303405

For one SET: 26 pairs = 52 pcs. HV – chain 38 x 144 G80E10 with L= 29 links each ) (Một bộ gồm 2 bên xích; Mỗi một bên gồm 26 đoạn xích 29 mắt)

Số lượng:


  Chain dia./Đường kính thân xích  d/= 38 [mm]
  Chain pitch/bước xích t = 144 [mm]
  Proof load = 530 [kN]
  Breaking load/ứng suất chịu kéo = 910 [kN]
  Carburizing depth HTÄ= 0,08 x d
  Case hardening depth EHT 550 HV3 min./Bề mặt được tôi cứng sâu tối thiểu= 0,04 x d
  Surface hardness 800 HV10/Độ cứng bề mặt 800 Vickers

  Tags:

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật